Kalkulátor pece

Výber pece je jednou z kľúčových častí počas realizácie sauny. Kalkulátor Vám umožní vybrať zodpovedajúcu pec pre Vašu saunu.

  • Pokiaľ steny alebo strop Vašej sauny obsahujú neizolované časti akými sú kameň, sklo, atď., potom vznikne potreba inštalovať pec s vyšším výkonom.
  • Pri uvádzaní obsahu sauny, zvyšuje každý neizolovaný meter štvorcový jej obsah o 1.2 m3.
  • V prípade, keď sú steny sauny vyrobené z neizolovaných drevených trámov, je nutné faktický obsah miestnosti sauny vynásobiť číslom 1.5.
  • Pamätajte, aby boli steny a strop dostatočne a zodpovedajúcim spôsobom izolované.
  • Nutné je rovnako zohľadniť ventiláciu v saune.
  • Dobre fungujúca cirkulácia vzduchu zaistí príjemný pobyt v saune.

Vyplňte prázdne polia a kalkulátor Vám pomôže vypočítať veľkosť Vašej sauny. Po kliknutí na tlačidlo „Hľadať“ Vám kalkulátor vyhľadá najvhodnejšiu pec pre Vašu saunu.

POZOR! Používajte bodku (.) za účelom rozdelenia desatinných čísel.